عضو شوید وارد شوید
اهدای شیر به بیماران سوخته بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری

دانلود کتاب انجمن ۲۸ مهر ۱۴۰۰

شرکت محترم میهن طی سالهای گذشته اقدام به ارسال شیر به بیمارستان سوانح سوختگی مطهری نموده و هر ماه تعدادی شیر برای تغذیه بیماران سوخته ارسال مینمودند.

با تلاش و کوشش خیرین نیکوکار و پیگیری مسئولین انجمن ققنوس تعداد شیرها بنا بر نیاز بیمارستان افزایش پیدا کرده و همچنان طبق سنوات گذشته برای بیماران فرستاده شد. از خداوند منان برای تک تک بزرگوارانی که در این امر خیر مارا یاری نمودند سلامتی و موفیقت آرزومندیم.


با ققنوس همراه شوید: