عضو شوید وارد شوید
مسابقه کتابخوانی ققنوس

دانلود کتاب انجمن ۲۴ آبان ۱۴۰۰

انجمن ققنوس به مناسبت این روز برگزار مینماید:

فرصت مطالعه کتاب تا روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۳ میباشد. سوالاتی در خصوص محتوای کتاب در سایت بارگزاری شده است با پاسخوگویی به سوالات میتوانید در آزمودن اطلاعات خود و برنده شدن در این مسابقه شانس خود را امتحان کنید.

مهلت پاسخگویی به سوالات تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ میباشد.

نقد و بررسی کتاب و دیدگاه های شما عزیزان در جلسه ای با حضور روانشناساان انجمن به صورت لایو انجام خواهد شد و به بهترین دیدگاه ها جوایزی اختصاص خواهد گرفت.


با ققنوس همراه شوید: