مقالات

۱۰

آبان

۱۳۹۹

پانسمان بیولوژیک از فیبروبلاست و کراتینوسیت جنینی برای محل دهنده پیوند پوست

ترمیم زخم، یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای بیولوژیک زندگی بشر است. هر چند درمان‌های مبتنی بر سلول‌های آلوژنیک همراه جایگزین‌های صناعی پوست، نقش مهمی در درمان زخم پیدا کرده‌اند و مزایای زیادی دارند...


مقالات |۱۰ آبان ۱۳۹۹

ادامه مطلب

۱۰

آبان

۱۳۹۹

درمان زخم سوختگی با گیاهان دارویی

سوختگی، شایع است. مهم‌ترین اقدام در سوختگی، پیشگیری از عفونت زخم و کمک به ترمیم آن است. به طور معمول برای این دو منظور از داروها و پانسمان‌های صناعی استفاده می‌شود، ولی نقش داروهای گیاهی و بعضی...


مقالات |۱۰ آبان ۱۳۹۹

ادامه مطلب

۱۰

آبان

۱۳۹۹

دلایل از بین رفتن سلول‌های کشت شده در تهیه پوست مصنوعی برای بیماران سوختگی

در تهیه پوست مصنوعی با کشت سلولی، قسمت کوچکی از پوست بیمار با سوختگی وسیع برداشته و سپس در محیط کشت تکثیر می‌شود و به فرم ورقه‌های بزرگی درمی‌آید. سپس با استفاده از داربست‌های مختلف روی زخم‌های...


مقالات |۱۰ آبان ۱۳۹۹

ادامه مطلب
1 2 3