بیماران سوختگی، بخشهای سوختگی و کوید 19

Vanoss|مسیول خبر

مقالات |03 Mordad 1399


درحال حاضر پاندمی کوید 19 وسیع، فرگیر و شدید است، بیماری از شهر ووهان در چین شروع و در مارس 2020 به اغلب نقاط جهان گسترش یافت و توسط سازمان بهداشت جهانی پاندمی اعلام شد. بیماران سوختگی در خطر جدی برای ابتلا به بیماری هستند. این اقدامات در این زمینه توصیه می¬شود

- در حد امکان بیماران به صورت سرپایی درمان شوند، به بیمار یا همراه او روش پانسمان کردن را بیاموزید، تا می¬توانید از بستری کردن بیمار خودداری کنید. 2- کادر پزشکی باید از وسایل حفاظتی شامل گان، ماسک، نقاب، پوشش کفش استفاده کند، افرادی که پانسمان بیماران را تعویض می¬کنند باید محافظت سطح 1 یا بالاترین میزان محافظت را داشته باشند. 3- بیماران باید انفرادی پذیرش شوند، در حد امکان همراه نداشته باشند، بیمار و همراه باید ماسک داشته باشند و فاصله 2 متر را رعایت کنند. 4- همه بیماران برای بستری شدن باید تست کوید 19، سی تی ریه و آزمایش خون بدهند. 5- بیماران مشکوک به کرونا یا با تماس با بیماران کرونا، باید تا تشخیص قطعی ایزوله شوند. 6- قسمتی از بخش سوختگی باید به عنوان قرنطینه در نظر گرفته شود. 7- از اقدامات تهاجمی تا حد امکان باید خودداری شود. 8- بخش ها بهتر است video-visit داشته باشند و ملاقات حضوری حذف شود. 9- بیماران با سوختگی تنفسی حتما باید در اطاقهای ایزوله کامل از نظر هوای اطاق قرار گیرند. 10- بیمارانی که بیش از دو هفته در بخش بستری هستند و هیچ علامتی هم ندارند می¬توانند پاک در نظر گرفته شده و مانند بیماران عادی درمان شوند.