پانسمان بیولوژیک از فیبروبلاست و کراتینوسیت جنینی برای محل دهنده پیوند پوست

۱۰ آبان ۱۳۹۹


ترمیم زخم، یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای بیولوژیک زندگی بشر است. هر چند درمان‌های مبتنی بر سلول‌های آلوژنیک همراه جایگزین‌های صناعی پوست، نقش مهمی در درمان زخم پیدا کرده‌اند و مزایای زیادی دارند، ولی همیشه خطر پس زدن آن وجود دارد.

سلول‌های پوست جنین به لطف آنتی‌ژنیسیتی پایین و اثربخشی بالای آنها در بازسازی، جذابیت خاصی دارند.

جایگزینی برای پیوندهای پوستی اتولوگ و آلوژنیک معمولا استفاده می‌شود.

در مطالعه انجام شده از یک ماتریکس کلاژن همراه سلول‌های فیبروبلاست و کراتینوسیت جنینی استفاده شد که ترمیم را سرعت بخشید. این روش، ایمنی بدن را تحریک کرده، التهاب جزئی ایجاد می‌کند و درد را هم کاهش می‌دهد.

در این مطالعه، نتایج پانسمان روی زخم محل پیوند پوست رضایت‌بخش بوده و می‌تواند درمان جدیدی را در بیماران سوختگی فراهم آورد.

کلمات کلیدی: ترمیم زخم، پیوند پوست، پانسمان بیولوژیک، سلول جنینی، سلول پوست جنین
KeyWords: Wound healing, Split-thickness skin graft, Biological dressing, Fetal cells

CICAFAST: comparison of a biological dressing composed of fetal fibroblasts and keratinocytes on a split-thickness skin graft donor site versus a traditional dressing: a randomized controlled trial

Alexandra Poinas et al

Trials (2019) 20:612

https://DOI.org/10.1186/s13063-019-3718-4