درمان زخم سوختگی با گیاهان دارویی

۱۰ آبان ۱۳۹۹


سوختگی، شایع است. مهم‌ترین اقدام در سوختگی، پیشگیری از عفونت زخم و کمک به ترمیم آن است. به طور معمول برای این دو منظور از داروها و پانسمان‌های صناعی استفاده می‌شود، ولی نقش داروهای گیاهی و بعضی مزایای آنها قابل صرف‌نظر کردن نیست.

معمولا در استفاده از داروهای گیاهی سه خاصیت آنتی‌میکروبیال، ضدالتهاب و آنتی‌اکسیدان مدنظر است و مطالعات در این زمینه روی انسان و حیوان انجام شده است.

در مقاله چاپ شده در مجله مراقبت و تحقیق در سوختگی (Journal of Burn Care and Research) به یافته‌های مطالعات حیوانی و انسانی، نتایج آنها و اثرات مثبت و منفی این داروها پرداخته شده است.

نتایج نشان داده، هرچند این داروها قرن‌هاست، استفاده می‌شوند و اثرات خوبی دارند و می‌توانند جایگزین داروهای صناعی باشند، ولی چون ترکیب شیمیایی، میزان خلوص، ماده موثر، غلظت اثرگذار و عوارض جانبی و مسمومیت آنها مشخص نیست نیاز به مطالعات دقیق و علمی در این زمینه است.

کلمات کلیدی: گیاهان دارویی، سوختگی، عفونت سوختگی، ترمیم زخم سوختگی، عفونت زخم
keywords: herbal products، Burn، Burn Infection، Burn wound healing، wound infections

J Burn Care Res،. 2020 May 2;41(3):457-465.

Herbal Products for Treatment of Burn Wounds

Anna Herman 1، Andrzej P Herman 2

• PMID: 31930342

https://doi.org/10.1093/jbcr/iraa010