تماس با انجمن ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛

info@ghoghnoosngo.com

0098 (21) 40 22 78 70

آدرس دفتر مرکزی:

تهران، میدان هروی، خیابان وفامنش، نبش خیابان آزادی، ساختمان ایلیا ، زنگ 28، طبقه ی 6 ، دفتر مرکزی انجمن ققنوس