۰۹

اسفند

۱۳۹۹

جلسه برگزاری کمپین چهارشنبه سوری با سازمان آتش نشانی و اورژانس تهران

امروز مورخ ۹/۱۲/۹۹ جلسه ای در مورد برگزاری چهارشنبه سوری مابین سازمان آتش نشانی، اورژانس تهران و انجمن ققنوس در محل سازمان آتش نشانی برگزار شد.


انجمن |۰۹ اسفند ۱۳۹۹

ادامه مطلب

۰۹

اسفند

۱۳۹۹

تقدیر و اعطای هدایا توسط مدیرعامل و مدیر روابط عمومی انجمن ققنوس به گروه مددکاری بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری

علاوه بر تقدیر و تشکر از مددکاران، هدایایی به رسم یادبود به همراه تقدیرنامه از طرف انجمن ققنوس به خیرین محترم مددکاری بیمارستان اعطا گردید.


انجمن |۰۹ اسفند ۱۳۹۹

ادامه مطلب

۰۶

اسفند

۱۳۹۹

جلسه همفکری و همکاری با بیمارستان شهدای یافت آباد

اولین جلسه همفکری و همکاری با بیمارستان شهدای یافت آباد مورخ ۹۹/۱۲/۶ با حضور سرکار خانم لشگری، سرکار خانم نوری، جناب آقای یاسر جویانی مدیر اجرایی بیمارستان، سرکار خانم دکتر عروجی و....


انجمن |۰۶ اسفند ۱۳۹۹

ادامه مطلب
1 2 3