بزرگ مرد خیر دیگری به خانواده ققنوس پیوست

|۱۶ شهریور ۱۳۹۹


بزرگ مرد خیر دیگری به خانواده ققنوس پیوست تا در استان اصفهان هم بتوانیم در راستای حمایت از بیماران سوخته ققنوسیان را یاری رسان باشیم چهارشنبه ۵شهریور ۹۹گروهی از هیات مدیره صبحانه را در فضای گرم انجمن ققنوس میزبان جناب آقای دکتر مکاریان ،فوق تخصص انکولوژی و هماتولوژی دانشگاه اصفهان بودند تا ضمن تشکر از زحمات مخلصانه ایشان در طی سال های قبل در برگزاری روز ملی پیشگیری از سوختگی در اول دی ماه در اصفهان ،قول مساعدت بیشتر و همراهی مستمر را بگیرند تا خود را از کسب تجربیات ارزنده این خیر در هدایت گروه های خیریه دیگر محروم نکنند

به امید گسترش روز افزون این خانواده