عیادت اعضای انجمن ققنوس از بیماران سوختگی

|۱۳ مهر ۱۳۹۹


اعضای انجمن ققنوس(جمعیت حمایت از بیماران سوخته)از بیماران سوختگی بستری در بیمارستان شهدای یافت‌آباد عیادت کردند و کمک‌های خیرین را به آنها رساندند.

در پی هماهنگی با بخش مددکاری و سوختگی بیمارستان شهدای یافت‌آباد، اقلام و وسایل مورد نیاز بیماران سوخته و بخش پرستاری- که توسط خیرین انجمن ققنوس تهیه شده‌ بود- با حضور دکتر زهرا عروجی نایب رئیس، شیرین عراقی، بازرس انجمن ققنوس و گروهی از مددکاران و پرستاران بخش سوختگی بیمارستان برای رفاه حال بیماران و آسایش بیشتر پرسنل کوشا و خدمتگزار به عنوان هدیه از طرف انجمن اهدا شد.

و پنجاه عدد بالش همراه کاور برای بیماران ،اقلام اهدایی انجمن ققنوس در این بازدید بود.

انجمن ققنوس از حمایت یاریگران مالی خود، که این اقدام خیر و نوعدوستانه را ممکن ساختند سپاسگزاری کرده و امیدوار است بتواند همواره به عنوان حامی در کنار بخش درمان و بیماران نیازمند انجام وظیفه کند. یک عدد ویلچر، دو عدد واکر، یک دستگاه UV با سه لامپ مخصوص (جهت استریل کردن بخش سوختگی)