عیادت اعضای انجمن ققنوس از بیماران سوختگی و تکریم از پرستاران بیمارستان‌های سوانح سوختگی

|۰۱ دی ۱۳۹۹


اعضای انجمن ققنوس(جمعیت حمایت از بیماران سوخته) به مناسبت اول دیماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی، از بیماران سوختگی بستری در بیمارستان‌های سوانح سوختگی شهید مطهری، شهدای یافت‌آباد و شهید مدنی کرج  عیادت و هدایایی به آنها تقدیم کردند.

عیادت اعضای انجمن ققنوس از بیماران سوختگی و تکریم از پرستاران بیمارستان‌های سوانح سوختگی

به گزارش روابط عمومی انجمن ققنوس، از آنجا که امسال روز ملی پیشگیری از سوختگی با ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار تقارن داشت، انجمن ققنوس با اهدای هدایایی از کادر درمان بیمارستان‌های مذکور تقدیر و تشکر کرد.

بخش مهم مددکاری بیمارستان‌های سوانح سوختگی، -که رابط انجمن و بیمارستان‌ها هستند- نیز دراین دیدار با اعطای هدایایی مورد تجلیل قرار گرفتند. سپس با هماهنگی با بخش مددکاری سوختگی بیمارستان‌ها، اقلام و وسایل مورد نیاز بیماران سوخته شناسایی شد تا توسط انجمن تهیه شوند.

لینک خبر