قلک ققنوس

آتش و ققنوس در هم تنیده‌اند. ققنوس به دل آتش می‌زند تا ققنوسی دیگر بیافریند؛‌ اما آتش در همه حال و در همه جا،‌ خلق نمی‌کند و زایشی در پی ندارد. آتش ویران می‌کند و جان و روح را می‌خلد.

در این میان، آغوش انجمن ققنوس،‌ مأمن آسیب‌دیدگان آتش شده‌است و این آغوش برای بزرگ شدن و امن ماندن، به یاری و همت عالی نیاز دارد. شما دوست عزیز می‌توانید با دریافت قلک انجمن ققنوس‌،‌ به جمع ما بپیوندید. کافی است از ما بخواهید.

درخواست قلک

برای ثبت نام و دریافت قلک،از اطلاعات و یا فرم زیر استفاده نمایید.

info@ghoghnoosngo.com

(021) 40 22 78 70

فرم درخواست قلک