قلک ققنوس

شما حامیان محترم با دریافت قلک های ققنوس برای حمایت از بیماران سوختگی می توانید یاریگر ما باشید.

شما سفیران ققنوس هستید.

درخواست قلک

برای ثبت نام و دریافت قلک،از اطلاعات و یا فرم زیر استفاده نمایید.

info@ghoghnoosngo.com

(021) 40 22 78 70

فرم درخواست قلک