دانلود کتابچه های ققنوس

عناوین مطالب

آموزش و ایمن سازی، مهمترین عوامل در پیشگیری از سوختگی هستند. هر سال در ایران، ده ها هزار نفر در اثر انواع حوادث، دچار سوختگی می شوند.انجمن ققنوس با سازمان هایی شفاف و انسان هایی مسئول و شجاع برای پیشگیری از سوختگی و کاهش آسیب های جانی، روانی، اقتصادی و اجتماعی سوختگی همکاری می کند. با کارهایی ساده، می توانید به جریان پیشگیری از سوختگی و نیز حمایت از زندگی دوباره‌‌ ی افراد سوخته کمک کنید.

راه‌های پیشگیری از حوادث سوختگی

تدوین شده در تاریخ خرداد 1398

را‌ه‌هایی بسیار ساده برای محافظت از خود و خانواده‌تان در برابر حوادث و آسیب‌های سوختگی

عناوین مطالب

هشدار دهنده‌ها, خاموش کننده‌ها, نقشه فرار

پیشگیری از آتش‌سوزی

پیشگیری از سوختگی در کودکان

پیشگیری از سوختگی با مایعات داغ

پیشگیری از سوختگی الکتریکی

پیشگیری از سوختگی در مراسم آتش‌بازی

اقدامات اولیه در مواجهه با سوختگی

دانلود مجموعه کتاب های اطلاع رسانی و پیشگیری از سوختگی(چند لحظه تامل)
تدوین شده در تاریخ خرداد 1396

ما میسوزیم چون (نمی‌دانیم). ما میسوزیم چون برای یادگرفتن وقت کافی صرف نکردیم. سوختگی قابل پیشگیری است, سرنوشت ما و قضا و قدر نیست. ما در این مجموعه با پیشنهاد راه‌های ساده و کم خرج, سعی می‌کنیم یادبگیریم که چگونه نسوزیم.

عناوین مطالب

انجمن ققنوس دو هدف اصلی را پیگیری می‌کند:

پیشگیری: آموزش عمومی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از سوختگی افراد جامعه

بازگشت: بازیابی حفظ و ارتقای سلامت و زندگی فردی و اجتماعی افراد سوخته

دانلود بروشور ققنوس

تدوین شده در تاریخ خرداد 1398

انجمن حمایت از بیماران سوخته, سازمانی مردم‌‌نهاد و داوطلبانه است که برای اطلاع رسانی در جهت پیشگیری از سوختگی و نیز کمک به درمان و بازتوانی افراد سوخته, به همت جمعی از کارشناسان و فعالان حوزه‌های پزشکی و اجتماعی, از سال 1394 فعالیت خود را آغاز کرده است.