خدمات بازتوانی

خدمات فیزیوتراپی یا كاردرمانی رایگان

ویزیت رایگان روانشناسی

كمك به حرفه‌آموزی

حمایت برای كاریابی

برگزاری اردوهای آموزشی برای مددجویان و داوطلبان

درخواست خدمات بازتوانی و حمایتی

برای ارسال درخواست خدمات بازتوانی و حمایتی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده کنید

0098 (21) 40 22 78 70

info@ghoghnoosngo.com