خدمات درمانی ققنوس

ویزیت رایگان بیماران بی‌بضاعت

جراحی پلاستیك رایگان بیماران بی‌بضاعت

جراحی با تعرفه دولتی برای همه بیماران

كمك به تهیه هزینه‌های درمان

كمك به تهیه لباس سوختگی و سایر داروهای سوختگی

درخواست خدمات درمانی

برای ارسال درخواست خدمات درمانی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده کنید

0098 (21) 40 22 78 70

info@ghoghnoosngo.com