هدف و چشم انداز ما

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛

و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد.

خدمات کاریابی و کارآفرینی ققنوس

پیرو تفاهم نامه با موسسات رعد و سفیر عشق و برخی از خیرین, با معرفی نامه انجمن امکان حرفه آموزی میسر می‌شود.

ثبت درخواست

برای ثبت درخواست کار یا استخدام، از اطلاعات یا فرمهای زیر استفاده نمایید.

0098 (21) 40 22 78 70

info@ghoghnoosngo.com

استخدام شوید

ثبت درخواست کار

استخدام کنید

ثبت آگهی استخدام