هدف و چشم انداز ما

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛

و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد.

کمک به واحدهای مددکاری

همکاری با مددکاری بیمارستان مطهری

همکاری با مددکاری بیمارستان شهدای یافت آباد

بررسی و تشخیص نیازها و کمک به بیماران سوخته مراجعه کننده به مددکار انجمن

درخواست خدمات مددکاری

برای ارسال درخواست خدمات مددکاری, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده کنید

0098 (21) 40 22 78 70

info@ghoghnoosngo.com