هدف و چشم انداز ما

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛

و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد.

خدمات مشاوره روانشناسی

.............................................................................................................. :توضیح کوتاه

: انجمن ققنوس دو هدف کارکردی را مد نظر دارد

آموزش عمومی و فرهنگ سازی برای پیشگیری از سوختگی افراد جامعه

بازیابی حفظ و ارتقای سلامت و زندگی فردی و اجتماعی افراد سوخته

درخواست خدمات مشاوره ی روانشناسی

برای ارسال درخواست خدمات مشاوره روانشناسی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده کنید

0098 (21) 88 88 42 75

ghollak@ghoghnoosngo.com