هدف و چشم انداز ما

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد،نزدیک به صفر باشد؛

و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد.

خدمات روانشناسی

حمایت روانی نقش اساسی در درمان سوختگی دارد. کمک به افراد سوخته برای یافتن شغل، جلوگیری و درمان افسردگی و PTSD و مشاوره ی روانشناسی رایگان از جمله خدمات انجمن ققنوس برای تسهیل روند بازگشت افراد سوخته به جامعه است.

کلینیک مشاوره روانشناسی انجمن به صورت حضوری و مجازی و کاملا رایگان مشغول به فعالیت است

درخواست خدمات روانشناسی

برای ارسال درخواست خدمات روانشناسی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده کنید

0098 (21) 40 22 78 70

info@ghoghnoosngo.com