!رمز عبور را فراموش کرده ام

هدف و چشم انداز ما

کمیته درمان انجمن ققنوس روزی را آرزو دارد که تمامی مصدومین سوختگی کشور براساس آخرین پروتکل های درمان سوختگی در جهان، با بهترین کیفیت ممکن، در سریعترین زمان ممکن و بدون دغدغه مالی همه مراحل درمان سوختگی حاد و بازتوانی جسمی و روانی بعدی را دریافت کنند، بنحویکه قادر به بازگشت کامل به زندگی عادی، مستقل و باعزت و اعتمادبه نفس باشند.

کمیته درمان ققنوس

کمیته درمان انجمن ققنوس به دنبال فراهم کردن استانداردهای لازم برای درمان مصدومین سوختگی و تحقق بخشیدن به آنها در سطح کشور است. استانداردها باید با پیشرفت کشور توسعه یافته و روزآمد شوند. بنحویکه مصدومین سوختگی در ایران خدمات درمانی هم سطح پیشرفته ترین کشورهای دنیا را دریافت کنند.

انواع خدمات درمانی ققنوس

پیشگیری

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

درمان

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

بازتوانی

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

درخواست خدمات درمانی

برای ارسال درخواست خدمات درمانی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده کنید

0098 (21) 40 22 78 70

info@ghoghnoosngo.com

به تیم ققنوس ملحق شوید: