هدف و چشم انداز ما

هدف غایی و ایده‌آل كمیته پیشگیری از سوختگی، رسیدن به زمانی است كه هیچ‌كس نسوزد. این هدف بسیار دور و دست‌نیافتنی به نظر می‌رسد. به همین دلیل، هدف عملیاتی این كمیته كاهش سالانه 10درصد از بروز سوختگی در كشور است.

کمیته پیشگیری ققنوس

حل مشكل سوختگی از پیشگیری می‌گذرد. پیشگیری ساده‌تر، ارزان‌تر، موثرتر و ماندگارتر است. این كمیته با توصیه و كمك به ایجاد الزامات قانونی، استانداردسازی و آموزش، تلاش می‌كند از وقوع حوادثی كه منجر به سوختگی می‌شوند، پیشگیری کند.

انواع خدمات درمانی ققنوس

پیشگیری

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

درمان

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

بازتوانی

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

ارتباط با کمیته پیشگیری

برای ارتباط با کمیته پیشگیری میتوانید فرم زیر را پر کنید یا با شماره زیر تماس بگیرید

0098 (21) 40 22 78 70

info@ghoghnoosngo.com

به تیم ققنوس ملحق شوید: