هدف و چشم انداز ما

روابط‌عمومی انجمن ققنوس در نظر دارد با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی و تعامل دو سویه با سازمان‌های غیرمرتبط و مرتبط با حوزه سوختگی و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص و كارآمد و با پشتكار و صداقت كامل، در بازه زمانی پنج تا هفت سال آینده، انجمن را به عنوان اولین، معتبرترین و تخصصی‌ترین سازمان مردم نهاد در حوزه سوختگی به آحاد افراد جامعه، مسؤولان كشوری و بیماران حوزه سوختگی شناسانده و معرفی كند.

کمیته روابط عمومی ققنوس

روابط‌عمومی به عنوان تنها درگاه ارتباطی انجمن ققنوس با مخاطبان (خیران، مددجویان و مردم ) وظیفه سنگینی به عهده دارد. از یك‌سو وظیفه‌اش درونی‌سازی ارزش‌ها و اهداف و از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی این ارزش‌ها به عموم جامعه و مخاطبان است. روابط عمومی، قلب تپنده سازمان است و تمامی ارتباطات و هویت‌سازی انجمن در این واحد انجام می‌شود.گیرد.

انواع خدمات درمانی ققنوس

پیشگیری

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

درمان

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

بازتوانی

حتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باش و اگر فردی دچار سوختگی شد،و اگر فردی دچار سوختگی شد، احتمالک به صد در صد نزدیک به صفراحتمبازگ به روند عادی زندگی نزدیک به صد در صد باشد

درخواست کمک از کمیته روابط عمومی

برای ارتباط با کمیته روابط عمومی میتوانید از راه های زیر استفاده کنید

0098 (21) 40 22 78 70

info@ghoghnoosngo.com

به تیم ققنوس ملحق شوید: