!رمز عبور را فراموش کرده ام
آمار و اطلاعات

آخرین به روز رسانی: مرداد 1399

تعداد تقریبی حوادث سوختگی در ایران در طی سال گذشته (1398)

0

نسبت حوادث سوختگی از کل حوادث سال 1398

0 %

تعداد افراد سوخته تحت حمایت و درمان انجمن ققنوس

229

نفر

1 %

درصد از کل بیماران

تعداد افراد سوخته ثبت شده در سراسر ایران

0

تعداد اعضای خانواده ققنوس

530

تعداد اعضای اصلی و فعال

50

تعداد حامیان مالی و کاری انجمن ققنوس

200

تعداد داوطلبان و سفیران ققنوس

50

تعداد تقریبی دفعاتی که به بیماران سوختگی در سال گذشته کمک شده است

478

تعداد مراکز استانی که ققنوس در آن ها دفتر دارد

5

مراکز استان

16 %

درصد از کل کشور

هزینه لازم برای تامین تخت های سوختگی استاندارد (تومان)

هزار میلیارد

کمبود تخت سوختگی استاندارد در کشور

1,000