برگزاری کارگاه رایگان پیشگیری از سوختگی در منطقه ۳ تهران

پیشگیری ۰۶ بهمن ۱۳۹۵

کارگاه پیشگیری از سوختگی با هماهنگی اداره کل سلامت شهرداری تهران در سرای محله زرگنده به همت انجمن ققنوس برگزارشد.

این کارگاه که با هماهنگی اداره کل سلامت شهرداری تهران برنامه ریزی شده بود با حضور آقای دکتر معصومی، خانم دکتر عروجی و خانم باقری مسئول کمیته پیشگیری ققنوس به تدریس شیوه های پیشگیری از سوختگی پرداختند

همچنین در این جلسه توزیع کتاب های پیشگیری از سوختگی ( روشنا ) صورت گرفت . به امید انکه با برگزاری این کلاسها و پیشگیری از از سوختگی دیگر شاهد حوادث آتش سوزی خانمان سوز همچون پلاسکو نباشیم.

سرفصلهای تدریس شده در این جلسه شامل پیشگیری از آتش سوزی هشدار دهندهها، خاموش کننده ها، نقشه فرار پیشگیری از سوختگی با مایعات داغ پیشگیری از سوختگی در اطفال پیشگیری از سوختگی الکتریکی پیشگیری از سوختگی در حوادث آتش بازی اقدامات اولیه در مواجهه با سوختگی


با ققنوس همراه شوید: