تقدیر و تشکر از مدیریت محترم هولدینگ صنعتی گلرنگ توسط رییس ، نایب رییس ،اعضای هیات مدیره و مدیرعامل انجمن ققنوس

انجمن ۲۹ آبان ۱۴۰۰

انجمن ققنوس در راستای برنامه های خود در تقدیر و تشکر از خیرین همراه ،در جلسه ای از مدیران ارشد گروه صنعتی کلرنگ که سال ها در انجام مسوولیت اجتماعی خود در حمایت از بیماران سوخته ،انجمن ققنوس را یاری کرده است ،قدردانی کرد .

جناب آقای دکتر مهدی فضلی در راس این گروه به همراه تعدادی از مدیران خود پذیرای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل انجمن شد و در محیطی دوستانه وصمیمی به تبادل اطلاعات پرداختند .

جناب آقای دکتر فاطمی با ارائه سخنرانی کوتاهی در خصوص وضعیت سوختگی در ایران و اهمیت موضوع پیشگیری به عنوان اصلی ترین هدف انجمن در راستای انتفاع ملی و آحاد جامعه همیاران جلسه را بهره مند نموده و سپس خلاصه ای از فعالیت های انجمن در قالب کمیته های پیشگیری ،درمان و بازتوانی بیماران سوخته توسط مدیر عامل گزارش داده شد. ایشان و سرکار خانم آشوری عضو محترم هیات مدیره به روند رشد انجمن با عنایت گروه صنعتی گلرنگ و همراهی مدیران شرکت‌های تابعه در همه ابعاد و مسئولیتهای انجمن به ویژه آموزش پیشگیری از سوختگی و نیز کمک های نقدی و غیر نقدی اشاره نموده و کمال سپاس و قدردانی خود را به عنوان نمایندگان بیماران، سفیران و همراهان انجمن به سمع و نظر حضار محترم رساندند.

جناب دکتر ایازی نایب رییس هیات مدیره انجمن به هدف از برگزاری جلسه و لزوم تقویت روابط این دو سازمان در آینده اشاره کرده که خوشبختانه با استقبال بسیار گرم جناب آقای دکتر فضلی و مدیران محترم حاضر مواجه گردید. در پایان هدیه ای به رسم یادبود از نماد ققنوس توسط انجمن به گروه صنعتی گلرنگ و جناب آقای دکتر فضلی تقدیم گردید و همه عزیزان برای نیل به هدف اینده ای بهتر در حوزه حمایت از بیماران سوخته و آموزش پیشگیری از سوختگی دست یاری فشردند.

انجمن ققنوس امید دارد سازمان های دیگر با الگو برداری از ایفای نقش مسئولیت اجتماعی گروه صنعتی گلرنگ و حمایت خالصانه از بیماران و قشر بی بضاعت و نشر و ترویج فرهنگ استاندارد سازی و رعایت ایمنی که منجر به ایجاد جامعه ای سلامت و امن خواهد بود گام برداشته و این مهم را سر لوحه استراتژی های کلان خود قرار دهند. به امید روزهای بهتر


با ققنوس همراه شوید: