دوازدهمین کنگره سوختگی

سوختگی کنگره ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

به بهانه دوازدهمین کنگره سوختگی که در دوم و سوم خرداد ماه در رشت برگزار می شودگفتگویی کوتاه با آقای دکتر فاطمی رییس هیات مدیره انجمن ققنوس که از اولین برگزارکننده های کنگره می باشد ، داریم که در ادامه نظر شما را به آن جلب می کنیم :

تا سال ۱۳۸۶سوختگی و موضوع آن هیچ کنگره ای نداشته است بعد از ایجاد انحمن ققنوس اولین کنگره در تهران با عنئان نقش سلول های بنیادی در سوختگی برگزار شد و بعد از آن هر سال این کنگره در تهران یا شهرهای دیگر به عنوان میزبان برگزار شد و هر سال یک موضوع خاص محور کنگره بوده در زمینه های بازتوانی ،داروها و مشکلات روان و مشکلات بیهوشی پایه گذار این کنگره مرکز تحقیقات سوختگی دانشگاه علوم پزشکی ایران و انجمن ققنوس می باشد

آقای دکتر فاطمی همچنین تاکید کرد که علاوه بر مقالاتی که در زمینه ترمیم سوختگی در این کنگره ارائه می دهد میزگردی تحت عنوان چالش های ترمیم سوختگی در سر و صورت که دغدغه ی اکثر بیماران است با حضور متخصصان و جراحان پلاستیک برگزار می شود ،ایشان همچنین اضافه کردند در ابتدای افتتاحیه به معرفی انجمن ققنوس و اهداف و خدماتش پرداخته می شود

با برگزاری این کنگره در این سال ها موضوع سوختگی و بیماران سوختگی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و همچنین ایجاد هویت و انگیزه برای متخصصان و کادر درمان که به طور مستقیم با بیماران سوختگی مواجه هستندو از این نظر کنگره می تواند تاثیر گذار باشد و بنابراین در نهایت می تواند به بیماران و درمان سوختگی کمک کند

رییس هیات مدیره انجمن ققنوس بیان کرد :هدف نهایی انجمن اول این است که کاری کنیم که کسی دچار سوختگی نشود و اگر کسی سوخت کمک کنیم که با بهترین درمان و کمترین عارضه درمان شود و در ادامه بتواند به زندگی نرمال در خانواده و اجتماع برگردد.


عناوین مرتبط

سوختگی کنگره

با ققنوس همراه شوید: