عضو شوید وارد شوید
عیادت اعضای انجمن ققنوس از بیماران سوختگی و تکریم از پرستاران بیمارستان‌های سوانح سوختگی

یک دی ۰۱ دی ۱۳۹۹

اعضای انجمن ققنوس(جمعیت حمایت از بیماران سوخته) به مناسبت اول دیماه، روز ملی پیشگیری از سوختگی، از بیماران سوختگی بستری در بیمارستان‌های سوانح سوختگی شهید مطهری، شهدای یافت‌آباد و شهید مدنی کرج  عیادت و هدایایی به آنها تقدیم کردند.

عیادت اعضای انجمن ققنوس از بیماران سوختگی و تکریم از پرستاران بیمارستان‌های سوانح سوختگی

به گزارش روابط عمومی انجمن ققنوس، از آنجا که امسال روز ملی پیشگیری از سوختگی با ولادت حضرت زینب(س) و روز پرستار تقارن داشت، انجمن ققنوس با اهدای هدایایی از کادر درمان بیمارستان‌های مذکور تقدیر و تشکر کرد.

بخش مهم مددکاری بیمارستان‌های سوانح سوختگی، -که رابط انجمن و بیمارستان‌ها هستند- نیز دراین دیدار با اعطای هدایایی مورد تجلیل قرار گرفتند. سپس با هماهنگی با بخش مددکاری سوختگی بیمارستان‌ها، اقلام و وسایل مورد نیاز بیماران سوخته شناسایی شد تا توسط انجمن تهیه شوند.


با ققنوس همراه شوید: