عضو شوید وارد شوید
عیادت و تجلیل از بیماران و کادر درمان بخش سوختگی در شهرستان‌ها

یک دی ۰۱ دی ۱۳۹۹

نمایندگان انجمن ققنوس به مناسبت اول دی، روزملی-‌مردمی پیشگیری از سوختگی، از بیماران و کادردرمان سوختگی بیمارستان‌ها عیادت و تقدیر کردند. به گزارش روابط‌عمومی انجمن ققنوس آقای دکتر صفرنژاد در سنندج؛ خانم رخش بهار در بروجرد؛ آقای دکتر طاووسی، خانم یعقوبی و آقای باغبانی در مشهد؛ خانم خوش‌خلق در زاهدان؛ آقای دکتر عماری و خانم منصوری در زنجان؛ آقایان دکتر افضلی و آقایی در شهرکرد؛ آقای دکتر حسام الهی و خانم محسنی در ساری؛ آقای دکتر محمدی و خانم اسکندری در شیراز، آقای دکتر مبین و خانم ذرشین در رشت، خانم‌ها دكتر بزرگ‌زاده و انصاری در اهواز، آقای دكتر حيدری در كرمانشاه، آقای دکترفاتحی و خانم سالاری در یزد و آقای دكتر وكيلی در اردبيل به عنوان نمایندگان انجمن ققنوس در شهرهایشان به مناسبت اول دی، روز ملی-مردمی پیشگیری از سوختگی با اهدای هدایایی از بیماران بخش سوختگی بیمارستان‌ها عیادت و از کادر درمان تجلیل کردند.

سنندج:

بروجرد:

رشت:

شیراز:

ساری:

شهرکرد:

زنجان:

زاهدان:

مشهد:

اردبیل:

کرمانشاه:

اهواز:

ارومیه:


با ققنوس همراه شوید: