مدال طلا بر گردن ققنوس نونهال

بازتوانی ۰۴ آبان ۱۳۹۸

یاسمین غریبی ققنوس نونهال، مدال طلای کشوری ورزش رزمی هاپکیدو را به گردن آویخت. انجمن ققنوس (جمعيت حمايت از بيماران سوخته )موفقيتی ديگر را در كنار يك ققنوسی ديگر باهمدلان و همراهانش جشن می گيرد.


با ققنوس همراه شوید: