معاون وزیر رفاه تاکید کرد؛ بیمه بیماران خودسوزی در دستور کار قرار می گیرد

درمان ۲۳ تیر ۱۳۹۴

جلسه اعضای انجمن حمایت از بیماران سوخته با معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه برگزار شد. این جلسه با موضوع بیمه شدن بیماران خودسوزی، کاهش فرانشیز بیماران سوخته، پوشش بیمه ای لباس بیماران سوختگی و پمادها و نیز کار درمانی بیماران سوخته برگزار گردید.

احمد میدری معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این جلسه ضمن ابراز تاسف از وضعیت موجود در پیشگیری درمان و بازتوانی بیماران سوختگی، گفت: جای خوشحالی است که اعضای انجمن، حمایت از بیماران سوخته را سرلوحه کار خود قرار داده اند. وی ضمن تاکید بر قول همکاری برای تحقق خواسته های انجمن حمایت از بیماران سوخته، فرایند به نتیجه رسیدن مطالبات را طولانی دانست و از انجمن خواست تا پیگیر مطالبات باشند.

میدری افزود: موضوع بیمه شدن بیماران خودسوزی به عنوان حداقل حقوق شهروندی این بیماران در دستور کار قرار خواهد گرفت.


با ققنوس همراه شوید: