میکرونیدلینگ

انجمن ۰۹ آبان ۱۴۰۱

میکرونیدلینگ یکی از روش های درمانی برای بهبود آثار سوختگی میکرونیدلینگ میباشد این روش خدمت نوینی است که برای ققنوسی های عزیز انجام میشود برای اطلاع بیشتر از شرایط انجام و نتایج آن ،با دفتر انجمن ققنوس تماس بگیرید

شنبه ها با حضور خانم دکتر عروجی در خدمت شما ققنوسی های عزیز هستیم


با ققنوس همراه شوید: