عضو شوید وارد شوید
نشست خبری انجمن ققنوس "اهدای زندگی"

انجمن ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

نشست خبری انجمن ققنوس "اهدای زندگی"

با حضور دکتر زهرا عروجی عضو هیئت مدیره انجمن ققنوس.

۲۸ اردیبهشت, نمایشگاه کتاب, سالن کودک و نوجوان, سرای اهل قلم, ساعت ۱۴

سوختگی در ایران هشت برابر آمار جهانی است. آگاهی بخشی میتواند از سوختگی جلوگیری کند.


با ققنوس همراه شوید: