هنر، پشتکار و توانایی علی هاتفی ققنوس از آتش برخاسته انجمن ققنوس...

انجمن ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

علی هاتفی خواننده جوان و یک ققنوس از اعضای انجمن ققنوس است که چند سال پیش دو دستش را در یک حادثه از دست داده است. علاقه علی به موسیقی و انگیزه او برای انتقال حس موسیقی به ناشنوایان باعث شد تا او بتواند به همراه دوستانش یک موسیقی همراه با زبان اشاره آماده کند.


با ققنوس همراه شوید: