چهارمین نشست کمیته ملی پیشگیری از سوختگی با حضور وزیر بهداشت

پیشگیری ۲۰ دی ۱۳۹۵

لزوم مشارکت بین بخشی برای پیشگیری از سوختگی/ تاکید بر اقدامات پیشگیرانه برای چهارشنبه آخر سال چهارمین نشست کمیته ملی پیشگیری از سوختگی با حضور وزیر بهداشت، جمعی از معاونین و مسئولان وزارت بهداشت و دستگاه های دیگر اجرایی مانند شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران، انجمن ققنوس(جمعیت حمایت از بیماران سوخته) و دیگر سازمانها در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد.

دکتر سید محمد هادی ایازی در ابتدا به ارایه گزارشی از وضعیت تصمیمات اولین جلسه بیماران سوختگی در دی ماه ۹۴ پرداخت و گفت: کمیته ملی پیشگیری از سوختگی نیز هر فصل یکبار با حضور نمایندگان سایر دستگاه های اجرایی برگزار می شود. وی ضمن تاکید بر لزوم مشارکت بین بخشی دستگاه های اجرایی برای پیشگیری از سوختگی، گفت: به عنوان نمونه شهرداری تهران با بهره گیری از فضای شهری و یا وجود سراهای محله و خانه های سلامت می تواند نقش مهمی در پیشگیری و کنترل از سوختگی ایفا کند.

در ادامه، نمایندگان شهرداری تهران، قوه قضاییه و وزارت آموزش و پرورش نیز به ارائه گزارش از توانمندی های سازمان خود و اقدامات انجام شده پرداختند. بنابراین گزارش یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه، لزوم اقدامات پیشگیرانه برای چهارشنبه آخر سال بود که بنا شد شهرداری تهران، بیلبوردها و فضاهای شهری را برای این امر اختصاص دهد و در صورت امکان فضاهایی پیش بینی شود که مردم بجای استفاده از مواد منفجره از مواد نورافشان استفاده کنند.

دکتر فاطمی ریس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران سوخته(ققنوس)، به بیان گزارشی از این انجمن از دی ماه سال گذشته تا کنون در حوزه های پیشگیری، درمان، توانبخشی و روابط عمومی و اطلاع رسانی پرداخت و انتظارات این انجمن از وزارت بهداشت را بیان کرد.


با ققنوس همراه شوید: