عضو شوید وارد شوید
دیدار اعضای انجمن ققنوس با خانواده شهید آتش نشان

انجمن ققنوس ( جمعیت حمایت از بیماران سوخته ) از خانواده شهید آتشنشان علی قانع دیدار و دلجویی کردند.


۱۰ آبان ۱۳۹۸ | بازتوانی
بازدید خیرین انجمن ققنوس از بخش سوختگی کودکان بیمارستان یافت آباد

اعضای انجمن ققنوس به همراه خیرین نیکوکار، از بخش سوختگی کودکان بیمارستان شهدای یافت آباد بازدید کردند. در این برنامه بازدید، خیرین نیکوکار با  اهدای هدایایی شامل پتو، کتاب، اسباب بازی و...، از کود…


۰۴ آبان ۱۳۹۸ | بازتوانی
مدال طلا بر گردن ققنوس نونهال

یاسمین غریبی ققنوس نونهال، مدال طلای کشوری ورزش رزمی هاپکیدو را به گردن آویخت. انجمن ققنوس (جمعيت حمايت از بيماران سوخته )موفقيتی ديگر را در كنار يك ققنوسی ديگر باهمدلان و همراهانش جشن می گيرد.


۰۴ آبان ۱۳۹۸ | بازتوانی
23 24 25 26 27

با ققنوس همراه شوید: