عضو شوید وارد شوید
شمال گردی یک روزه بیماران سوخته

به همت انجمن ققنوس تور یکروزه بیماران سوخته برگزارشد این تور یک روزه سراوان (گيلان) بهانه ای برای ققنوسیان شد، تا لحظاتی شاد در کنار هم باشند و پای درد و دل همدیگر بنشینند.


۲۱ مهر ۱۳۹۸ | بازتوانی
حمایت گروه صنعتی گلرنگ از بیماران سوخته

امید است با همراهی شرکت هایی همچون گلرنگ بتوانیم جوابگوی نیازهای معنوی و مالی بیمارانمان باشیم. وقتی پرواز يك روح بزرگ بهانه اى براى آشنايى با بیماران سوخته می شود. بنیان امید نشانه ای است از اين …


۱۱ تیر ۱۳۹۸ | حامی
همراهی آتش نشانی پایتخت با برنامه های انجمن ققنوس

در نشست مشترک انجمن ققنوس و سازمان آتش نشانی به ریاست دکتر محمد جواد فاطمی ( فوق تخصص جراح پلاستیک و رئیس هیات مدیره ی جمعیت حمایت از بیماران سوخته ) و سعید شریف زاده ( مدیر عامل سازمان اتش نشانی تهر…


۲۹ فروردین ۱۳۹۶ | پیشگیری
24 25 26 27 28

با ققنوس همراه شوید: