آمار سوختگی شغلی بالاتر از استاندارد جهانی

انجمن ۱۷ دی ۱۴۰۱

مصطفی ده مَرده‌ای، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سالانه ۳۰۰ هزار مورد سوختگی در کشور رخ می‌دهد که ۱۰ درصد آنها در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند. وی با اشاره به ۳۰۰۰ مورد فوتی ناشی از سوختگی در کشور، افزود: علل سوختگی در اطفال و بالغین، متفاوت است؛ به طوری که بیشترین علت سوختگی در اطفال، مایعات داغ است. ده مرده‌ای با اشاره به علل گوناگون سوختگی در بالغین، گفت: سوختگی شغلی در کشور ما بیشتر از استانداردهای جهانی است. رئیس بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری، سوختگی در ایران را یک بیماری مظلوم تلقی کرد و افزود: بیشتر افرادی که در کشور دچار سوختگی می‌شوند، از اقشار ضعیف جامعه هستند که نیاز به حمایت دارند.


با ققنوس همراه شوید: