حادثه آتش سوزی در دبیرستان مالک اشتر

حوادث ۲۴ دی ۱۴۰۰

متاسفانه صبح امروز دبیرستان مالک اشتر مشهد دچار حادثه و انفجار شده است.


با ققنوس همراه شوید: