به ققنوس چه کمکی می‌توان کرد؟

به درمان، بازتوانی و حمایت از بیماران سوخته و جریان پیشگیری از سوختگی می‌توانید کمک مالی و معنوی کنید

آموزش ببینید

در انجمن ققنوس درمان و بازتوانی افراد سوخته را یاد بگیرید

چگونه هنگام حادثه منجی باشید

یاد بگیرید کمک بجا،‌ درست و بهنگام می‌تواند جان و زندگی دیگران را نجات دهد

می‌خواهید نسوزید؟

پس راه‌های ساده پیشگیری از سوختگی را یاد بگیرید و به دیگران هم آموزش دهید.

ققنوس کیست؟

انجمن مردم‌نهاد حمایت از بیمارن سوخته است.

سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی حمایت از بیماران سوخته

هدف و چشم انداز ما

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد; و اگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد

می تواند برای همه اتفاق بیفتد

سوختن انسان ها را شنیده یا دیده اید; ولی هستند کسانی که با سوختگی زندگی کرده و می کنند, چون خواسته اند و دوباره متولد شده اند

اخبار و برنامه ها
مطالب و خواندنی ها

10 Aban 1399

پانسمان بیولوژیک از فیبروبلاست و کراتینوسیت جنینی برای محل دهنده پیوند پوست

ترمیم زخم، یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای بیولوژیک زندگی بشر است. هر چند درمان‌های مبتنی بر سلول‌های آلوژنیک همراه جایگزین‌های صناعی پوست، نقش مهمی در درمان زخم پیدا کرده‌اند و مزایای زیادی دارند...

10 Aban 1399

درمان زخم سوختگی با گیاهان دارویی

سوختگی، شایع است. مهم‌ترین اقدام در سوختگی، پیشگیری از عفونت زخم و کمک به ترمیم آن است. به طور معمول برای این دو منظور از داروها و پانسمان‌های صناعی استفاده می‌شود، ولی نقش داروهای گیاهی و بعضی...

10 Aban 1399

دلایل از بین رفتن سلول‌های کشت شده در تهیه پوست مصنوعی برای بیماران سوختگی

در تهیه پوست مصنوعی با کشت سلولی، قسمت کوچکی از پوست بیمار با سوختگی وسیع برداشته و سپس در محیط کشت تکثیر می‌شود و به فرم ورقه‌های بزرگی درمی‌آید. سپس با استفاده از داربست‌های مختلف روی زخم‌های...

به جریان مبارزه با حوادث سوختگی

ملحق شوید ...

انجمن حمایت از بیماران سوخته امیدوار است بتواند برای گام
برداشتن در مسیر پیشگیری و کاهش سوختگی,آموزش عمومی
بهبود درمان و حمایت مادام العمر از بیماران سوخته از شما ,
کمک و همراهی بگیرد
برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به ایمنی,پیشگیری از سوختگی,برنامه های
جمعی انجمن و نحوه کمک, از آدرس ایمیل و شماره زیر استفاده کنید:

info@ghoghnoosngo.com

70 78 22 40 (21) 0098

قلک ققنوس

برای دریافت قلک ققنوس میتوانید
آنلاین درخواست قلک دهید
همچنین میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید

70 78 22 40 (21) 0098

حامیان انجمن ققنوس