عضو شوید وارد شوید

سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی

حمایت از بیماران سوخته

هدف و چشم انداز ما

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

واگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او

به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن ققنوس


اخبار سوختگی
اخبار انجمن

به جریان مبارزه با حوادث سوختگی

ملحق شوید ...

انجمن حمایت از بیماران سوختگی امیدوار است بتواند برای گام برداشتن در مسیر پیشگیری و کاهش میزان سوختگی, آموزش عمومی, بهبود درمان و حمایت مادام العمر از بیماران سوخته, از شما کمک و همراهی بگیرد.

برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به ایمنی, پیشگیری از سوختگی, برنامه های جمعی انجمن و نحوه کمک, ایمیل خود را در فرم زیر وارد کنید:

قلک ققنوس

برای دریافت قلک ققنوس میتوانید

آنلاین درخواست قلک کنید

همچنین می‌توانید با شماره‌ی زیر تماس بگیرید

0098 (21) 40 22 78 70

یا اطلاعات تماس خود را وارد کنید:

حامیان انجمن ققنوس

حامیان انجمن ققنوس

با ققنوس همراه شوید: