به ققنوس چه کمکی می‌توان کرد؟

به درمان، بازتوانی و حمایت از بیماران سوخته و جریان پیشگیری از سوختگی می‌توانید کمک مالی و معنوی کنید

آموزش ببینید

در انجمن ققنوس درمان و بازتوانی افراد سوخته را یاد بگیرید

چگونه هنگام حادثه منجی باشید

یاد بگیرید کمک بجا،‌ درست و بهنگام می‌تواند جان و زندگی دیگران را نجات دهد

می‌خواهید نسوزید؟

پس راه‌های ساده پیشگیری از سوختگی را یاد بگیرید و به دیگران هم آموزش دهید.

ققنوس کیست؟

انجمن مردم‌نهاد حمایت از بیمارن سوخته است.

سازمان مردم نهاد و غیرانتفاعی حمایت از بیماران سوخته

هدف و چشم انداز ما

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد; و اگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد

ققنوس کیست و چه می خواهد؟

انجمن مردم-نهاد, غیردولتی و غیرسیاسی حمایت از بیماران سوخته, با کمک نیروهای داوطلب و بدون منافع مالی, در جهت پیشگیری از سوختگی و نیز حمایت از بیماران سوخته فعالیت می کند...

اخبار انجمن
مطالب و خواندنی ها
روند تغییرات در اپیدمیولوژی جهانی سوختگی: یک مطالعه سیستماتیک

سوختگی در کشورهای با سطح اجتماعی-اقتصادی پایین‌تر شایع‌تر است. با این همه، در مورد روند تغییرات سوختگی در سال‌های اخیر، اطلاعات کمی وجود دارد. به نظر می‌رسد با توجه به پیشرفت‌های علمی و توسعه...

تاثیر محیط منزل بر سوختگی کودکان

سوختگی کودکان یک مشکل جدی است. حدود 40درصد این نوع سوختگی، درسنین زیر 18سال اتفاق می‌افتد و بیشترین گروه هم کودکان یک تا 6سال هستند. محل وقوع اتفاق دربیش از 80درصد سوختگی‌های کودکان، خانه است.

پانسمان بیولوژیک از فیبروبلاست و کراتینوسیت جنینی برای محل دهنده پیوند پوست

ترمیم زخم، یکی از پیچیده‌ترین فرآیندهای بیولوژیک زندگی بشر است. هر چند درمان‌های مبتنی بر سلول‌های آلوژنیک همراه جایگزین‌های صناعی پوست، نقش مهمی در درمان زخم پیدا کرده‌اند و مزایای زیادی دارند...

به جریان مبارزه با حوادث سوختگی

ملحق شوید ...

انجمن حمایت از بیماران سوخته امیدوار است بتواند برای گام
برداشتن در مسیر پیشگیری و کاهش سوختگی,آموزش عمومی
بهبود درمان و حمایت مادام العمر از بیماران سوخته از شما ,
کمک و همراهی بگیرد
برای دریافت آخرین اطلاعات مربوط به ایمنی,پیشگیری از سوختگی,برنامه های
جمعی انجمن و نحوه کمک, از آدرس ایمیل و شماره زیر استفاده کنید:

info@ghoghnoosngo.com

70 78 22 40 (21) 0098

قلک ققنوس

برای دریافت قلک ققنوس میتوانید
آنلاین درخواست قلک دهید
همچنین میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید

70 78 22 40 (21) 0098

حامیان انجمن ققنوس