داستان های افراد سوخته

03

Mordad

1399

نبض زندگی

حدودآبان ماه سال 1391،.من در حسابداری مرکز آموزشی درمانی شهید مطهری به عنوان مسوول درآمد بیمارستان وهمسرم به عنوان کارپرداز مشغول خدمت بودیم. خاطرات آن دوران هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه، می تونم بگم


دلنوشته |03 Mordad 1399

ادامه مطلب

03

Mordad

1399

ماجرا از زبان غلام حسین

به نام خدا داستان زندگی خانواده اقای غلام حسین کریمی که یک کارگر ساده است و در خانه مستجری زندگی می کنند و اعضای خانواده پنج نفر هستند غلام حسین پدرخانواده مرضیه مادر خانواده نرگس دختر خانواده محمد با


دلنوشته |03 Mordad 1399

ادامه مطلب

03

Mordad

1399

نیروی بیکران خالق

باعرض سلام ودرود بی پایان ب همه کسانی ک در دنیای مجازی ودنیای حقیقی با افکارو رفتار نیک وپسندیده ی خود سبب ارامش و آسایش خود ودیگران هستند . همچنین عرض سلام و خداقوت دارم ب تمام ققنوسیهای عزیز ،


دلنوشته |03 Mordad 1399

ادامه مطلب
1 2