اطلاعیه

اطلاعیه ۰۸ دی ۱۴۰۰

نظر به سوالات شما عزیزان، موسسه ققنوس به اطلاع می رساند ضمن احترام، فعالیت های جناب آقای داود جهانگیری در خصوص درمان سوختگی، به صورت شخصی است و هیچگونه همکاری مرتبطی با جناب آقای دکتر فاطمی رئیس هیئت مدیره انجمن و جناب آقای دکتر ده مرده یی ریاست بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری و انجمن ققنوس صورت نگرفته است.


با ققنوس همراه شوید: