ghoghnoosخدمات کارگاه‌های آموزشی

انجمن با استفاده از داوطلبین خود کارگاه های مختلفی در زمینه های هنری و حرفه ای مانند خیاطی، آیینه آنتیک، آشپزی، آرایش و غیره برگزار می کند. اخبار این کارگاه ها را درسایت ما دنبال کنید.

خدمات انجمن

انجمن تلاش می کند با افزایش آگاهی جامعه و ترغیب مشارکت و برنامه ریزی توسط ارگانهای مسئول و همکاری با سازمان‌های همسو، از بروز و شیوع سوختگی بکاهد و تحمل رنج سوختگی را آسان‌تر نماید.

به همین دلیل خدمات انجمن به ققنوس ها اغلب برای بعد از اتمام دوره حاد و ترخیص بیمار از بیمارستان طراحی شده است.

مطابق سیاست های کلان انجمن، پول دادن مستقیم در برنامه های انجمن نیست.

همچنین انجمن تمایل ندارد وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به عهده بگیرد، هر چند با تمام توان در رفع مشکلات مراکز سوختگی سراسر کشور کمک خواهد کرد.

ghoghnoosدرخواست خدمات کارگاه‌های آموزشی

برای ارسال درخواست خدمات کارگاه‌های آموزشی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: