امداد سوختگی - موقع سوختگی چه کنیم؟

راهنمایی و امداد سوختگی ققنوس

۰۹۲۰ ۹۵ ۱۲ ۹۷۹

سوختگی با مایعات داغ

(کمتر از 10cm² سطح بدن)

سوختگی با مایعات داغ

(بیشتر از 10cm² سطح بدن)

سوختگی

الکتریکی

سوختگی با شعله

(کمتر از 10cm² سطح بدن)

سوختگی با شعله

(بیشتر از 10cm² سطح بدن)

سوختگی

شیمیایی
خنک کردن زخم به مدت بیست دقیقه
خارج کردن لباس و زیور آلات
پوشش زخم با پانسمان ساده یا پارچه تمیز
انتقال بیمار به درمانگاه محلی یا بیمارستان یا تماس با ۱۱۵
خارج کردن لباس و زیور آلات
پوشش زخم با پانسمان ساده یا ملحفه تمیز
انتقال بیمار به بیمارستان یا تماس با ۱۱۵
در صورت امکان کنترل درد و اضطراب با مسکن
جدا کردن فرد مصدوم از منبع برق با چوپ ، پلاستیک یا سایر موارد عایق
بررسی علائم حیاتی بیمار و راه هوایی
دقت به سقوط یا پرتاب شدن بیمار و ایجاد صدمات همراه
خارج کردن لباس و زیورآلات
انتقال به بیمارستان
خاموش کردن شعله و خارج کردن فرد از محل آتش سوزی
خنک کردن زخم با آب معمولی به مدت بیست دقیقه
خارج کردن لباس ( در صورتی که به بدن نچسبیده باشد) و خارج کردن زیور آلات
پوشش زخم با پانسمان ساده یا پارچه تمیز
مراجعه به درمانگاه محلی یا بیمارستان
درصورت امکان کنترل درد و اضطراب با مسکن
خاموش کردن شعله ، خارج کردن فرد از محل آتش سوزی
در آوردن لباس ( در صورتی که به بدن نچسبیده باشد) و خارج کردن زیورآلات
دقت به صدمات همراه ناشی از سقوط یا پرت شدن
پوشاندن زخم با یک پانسمان ساده یا ملحفه تمیز
انتقال بیمار به بیمارستان یا تماس با ۱۱۵
در صورت امکان مراقبت تنفسی و کنترل درد
خارج کردن لباس آلوده به مواد شیمیایی
تمیز کردن بیمار از مواد شیمیایی
مواد شیمیایی خشک با برس برداشته شود
شست و شو با آب فراوان به مدت یک ساعت و بیشتر
پوشش زخم با پانسمان ساده یا ملحفه تمیز
تماس با ۱۱۵ یا انتقال بیمار به بیمارستان و در صورت امکان کنترل درد و اضطراب

نکات عمومی در مورد همه‌ی انواع سوختگی

سوختن را متوقف کنید

* آتش را خاموش کنید یا تماس شخص با جسم داغ یا سایر مواد داغ را متوقف کنید.

* به فرد کمک کنید، نباید بدود، باید بخوابد و غلت بزند .

*مواد ذوب شده یا داغ را به آرامی از بدن فرد جدا کنید.

* لباسهای فرد را خارج کنید، اگر قسمتی از لباس به بدن چسبیده است، اطراف آن را قیچی کنید ، اما آن را نکنید.

تمام چیز هایی که دور اندام ها یا بدن است مانند زیور آلات ، کمربند و لباسهای تنگ را خارج کنید چون محل سوخته و بدنبال آن تمام بدن ورم می کند
محل سوخته را سرد کنید

تمام قسمت سوخته را زیر آب سرد شیر بگیرید و تا برطرف شدن درد ادامه دهید. اگر آب وجود ندارد از کمپرس سرد استفاده کنید ولی از یخ استفاده نکنید .

از زخم سوخته محافظت کنید

زخم را با گاز استریل یا با پارچه و ملحفه تمیز بپوشانید. از کره، سیب زمینی، خمیر دندان، آرد و سایر مواد استفاده نکنید زیرا خطر عفونت زخم وجود دارد.

درد را با مسکن های خوراکی درمان کنید

استامینوفن و بروفن مناسب کاهش درد هستند .

به پزشک یا بیمارستان مراجعه نمایید

با ققنوس همراه شوید: