آمار و اطلاعات

آخرین بروز رسانی: بهار ۱۴۰۱

تعداد بیماران سوختگی زیر 5 سال

30

درصد از کل بیماران

تعداد بیماران سوختگی زیر 18 سال

40

درصد از کل بیماران

تعداد افرادی که در اثر سوختگی در سال جان خود را از دست می‌دهند

+3000

تعداد بیماران سوخته مراجعه کننده به مراکز درمانی در سال

180,000

تعداد افراد سوخته تحت حمایت و درمان انجمن ققنوس

3.4

درصد از کل بیماران

تعداد اعضا و حامیان ققنوس

+4000

درصد بیماران با سوختگی الکتریکی که حداقل یک عضو خود را از دست می‌دهند

50

درصد از کل بیماران

تعداد بیماران بستری شده با سوختگی الکتریکی در سال

2000

هزینه لازم برای تامین تخت های سوختگی استاندارد (تومان)

دوهزار میلیارد

کمبود تخت سوختگی استاندارد در کشور

+1000

تعداد مراکز استانی که با ققنوس همکاری می‌کنند

22

تعداد تقریبی دفعاتی که به بیماران سوختگی در سال گذشته کمک شده است

+9000

با ققنوس همراه شوید: