عضو شوید وارد شوید

آمار و اطلاعات

آخرین بروز رسانی: تابستان ۱۴۰۰

تعداد بیماران سوختگی زیر 5 سال

30

درصد از کل بیماران

تعداد بیماران سوختگی زیر 18 سال

40

درصد از کل بیماران

تعداد افرادی که در اثر سوختگی در سال جان خود را از دست می‌دهند

3000

تعداد بیماران سوخته مراجعه کننده به مراکز درمانی در سال

230,000

تعداد افراد سوخته تحت حمایت و درمان انجمن ققنوس

3.4

درصد از کل بیماران

تعداد اعضا و حامیان ققنوس

750

درصد بیماران با سوختگی الکتریکی که حداقل یک عضو خود را از دست می‌دهند

50

درصد از کل بیماران

تعداد بیماران بستری شده با سوختگی الکتریکی در سال

2000

هزینه لازم برای تامین تخت های سوختگی استاندارد (تومان)

هزار میلیارد

کمبود تخت سوختگی استاندارد در کشور

2700

تعداد مراکز استانی که با ققنوس همکاری می‌کنند

62

درصد از کل بیماران

تعداد تقریبی دفعاتی که به بیماران سوختگی در سال گذشته کمک شده است

2000

با ققنوس همراه شوید: