اطلاعیه استخدام نیروی روابط عمومی

ادامه مطلب


۰۱ بهمن ۱۴۰۲ | اطلاعیه
نبود تخت استاندارد سوختگی در کشور

نشست خبری انجمن حمایت بیماران سوختگی به مناسبت اول دی روز ملی پیشگیری از سوختگی برگزار شد. در این نشست، محمد جواد فاطمی، رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از بیماران سوختگی، اهمیت پیشگیری از سوختگی را تأکی… ادامه مطلب


۳۰ آذر ۱۴۰۲ | انجمن
دعوت به مجمع عمومی سالیانه انجمن ققنوس

ادامه مطلب


۰۳ آبان ۱۴۰۲ | فراخوان
دورهمی ۱۰ مهر ماه ققنوس ها

برگزارش دورهمی ققنوش ها با حضور تیم اعضای هیئت مدیره ادامه مطلب


۱۰ مهر ۱۴۰۲ | دورهمی
روز آتش نشان گرامی باد

ادامه مطلب


۰۷ مهر ۱۴۰۲ | انجمن
1 2 3

با ققنوس همراه شوید: