کمپین‌ها و کارگاه‌های ققنوس
پویش یکم دی ۱۴۰۰
روزملی-مردمی پیشگیری از سوختگی

استانداردسازی، بهترین روش پیشگیری از سوختگی است.


۰۱ دی ۱۴۰۰ | پایان یافته
کمپین چهارشنبه سوری ۱۳۹۹
چهارشنبه سوری شاد و اصیل

تصویرپردازی و طراحی انیمیشن برای اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری


۱۵ اسفند ۱۳۹۹ | پایان یافته
کمپین چهارشنبه سوری ۱۳۹۷
چهارشنبه سوری ایرانی

تصویرپردازی و طراحی انیمیشن برای اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری


۱۵ اسفند ۱۳۹۷ | پایان یافته
پویش یکم دی
روزملی-مردمی پیشگیری از سوختگی

روزملی-مردمی پیشگیری از سوختگی


۰۱ دی ۱۳۹۷ | پایان یافته
کمپین چهارشنبه سوری
چهارشنبه سوری شاد و اصیل

تصویرپردازی و طراحی انیمیشن برای اطلاع رسانی در راستای پیشگیری از حوادث مرتبط با چهارشنبه سوری


۱۵ اسفند ۱۳۹۶ | پایان یافته
1 2

با ققنوس همراه شوید: