اعضای هیئت مدیره ققنوس

team-img

آقای دکتر محمد جواد فاطمی

رئیس هیت مدیره فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیم و مسئول کمیته پیشگیری و درمان (امضا دار )

team-img

خانم لیلا آشوری

مدیر عامل و امضا دار

team-img

آقای دکتر فرهاد بوترابی

عضو هیئت مدیره و خزانه دار

team-img

خانم زهره آشوری

عضو هیئت مدیره

team-img

خانم شیرین عراقی

بازرس انجمن و عضو کمیته درمان و مترون بیمارستان حضرت فاطمه

team-img

خانم فاطمه علاالدینی

عضو علی البدل هیئت مدیره مدیر عامل سابق انجمن عضو کمیته بازتوانی

team-img

خانم دکتر عروجی

عضو هیئت مدیره ، پزشک و مسئول مستقیم میکرونیدلینگ مسئول کمیته بازتوانی

team-img

خانم سحر امینی

عضو علی البدل هیئت مدیره و دبیر کمیته درمان

team-img

آقای ابوالفضل رضوی

عضو علی البدل بازرسی و مسئول کمیته خیرین

تیم اجرایی ققنوس

team-img

دکتر معصومی

موسس انجمن

team-img

خانم باقری

عضو تیم موسس

team-img

خانم سپیده پیشوا

پرسنل انجمن مددکار و روانشناس

با ققنوس همراه شوید: