خدمات کمک به واحدهای مددکاری

همکاری با مددکاری بیمارستان مطهری

همکاری با مددکاری بیمارستان شهدای یافت آباد

بررسی و تشخیص نیازها و کمک به بیماران سوخته مراجعه کننده به مددکار انجمن

خدمات انجمن

انجمن تلاش می کند با افزایش آگاهی جامعه و ترغیب مشارکت و برنامه ریزی توسط ارگانهای مسئول و همکاری با سازمان‌های همسو، از بروز و شیوع سوختگی بکاهد و تحمل رنج سوختگی را آسان‌تر نماید.

به همین دلیل خدمات انجمن به ققنوس ها اغلب برای بعد از اتمام دوره حاد و ترخیص بیمار از بیمارستان طراحی شده است.

مطابق سیاست های کلان انجمن، پول دادن مستقیم در برنامه های انجمن نیست.

همچنین انجمن تمایل ندارد وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به عهده بگیرد، هر چند با تمام توان در رفع مشکلات مراکز سوختگی سراسر کشور کمک خواهد کرد.

درخواست خدمات کمک به واحدهای مددکاری

برای ارسال درخواست خدمات کمک به واحدهای مددکاری, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 920 95 12 979

life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: