ghoghnoos خدمات دارو, پروتز, پانسمان و تجهیزات مصرفی

انجمن ققنوس با دریافت نسخه دارویی پزشک, پیش فاکتور داروخانه و انجام بررسی های لازم, قادر به تامین درصدی از هزینه های شما میباشد.

جهت تهیه پروتز (اندام مصنوعی) میتوانید با انجمن ققنوس تماس حاصل نمایید.

انجمن ققنوس از طریق ارتباط با مراکز درمانی سراسر کشور میتواند با دریافت نسخه پزشک, در تعویض پانسمان و تهیه تجهیزات مصرفی مربوطه از شما حمایت نماید.

ghoghnoosچشم انداز ققنوس

ایفای نقش موثر برای رسیدن به جامعه ای که در آن

احتمال سوختن افراد,نزدیک به صفر باشد;

واگر فردی دچار سوختگی شد احتمال بازگشت کامل او

به روند عادی زندگی نزدیک به صددرصد باشد.

ghoghnoosدرخواست دارو, پروتز, پانسمان و تجهیزات مصرفی

برای ارسال درخواست خدمات دارو, پروتز, پانسمان و تجهیزات مصرفی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

ghoghnoos 0933 173 98 51

ghoghnoos 0098 (21) 22 86 38 12

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

با ققنوس همراه شوید: