ghoghnoosخدمات کاریابی و کارآفرینی

در راستای توانمندسازی مددجویان, انجمن ققنوس همراه و یاری رسان میباشد.

پیرو تفاهم نامه با موسسات رعد و سفیر عشق و برخی از خیرین, با معرفی نامه انجمن امکان حرفه آموزی میسر می‌شود.

اگر بیکار هستید و برای پیدا کردن کار نیاز به آموزش دارید، انجمن می تواند در این زمینه به شما کمک کند. لطفا با انجمن تماس بگیرید.

در موارد خاص که ققنوس ها برای راه اندازی یک حرفه نیاز به وام دارند انجمن تلاش می کند دریافت وام را تسهیل نماید.

خدمات انجمن

انجمن تلاش می کند با افزایش آگاهی جامعه و ترغیب مشارکت و برنامه ریزی توسط ارگانهای مسئول و همکاری با سازمان‌های همسو، از بروز و شیوع سوختگی بکاهد و تحمل رنج سوختگی را آسان‌تر نماید.

به همین دلیل خدمات انجمن به ققنوس ها اغلب برای بعد از اتمام دوره حاد و ترخیص بیمار از بیمارستان طراحی شده است.

مطابق سیاست های کلان انجمن، پول دادن مستقیم در برنامه های انجمن نیست.

همچنین انجمن تمایل ندارد وظایف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی را به عهده بگیرد، هر چند با تمام توان در رفع مشکلات مراکز سوختگی سراسر کشور کمک خواهد کرد.

ghoghnoosثبت درخواست

برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید. برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.برای ارسال درخواست خدمات کاریابی و کارآفرینی, از اطلاعات زیر یا فرم روبرو استفاده نمایید.

برای ثبت درخواست کار یا استخدام, از اطلاعات یا فرم های زیر استفاده نمایید.

ghoghnoos 0098 920 95 12 979

ghoghnoos life@ghoghnoosngo.com

استخدام شوید

ghoghnoosثبت درخواست کار

استخدام کنید

ghoghnoosثبت آگهی استخدام

  • درخواست برای نیروی کار:

با ققنوس همراه شوید: