دانلود کتابچه‌ها و بروشور‌های ققنوس

راهنمای پیشگیری از سوختگی

دانستن نحوه پیشگیری از سوختگی بسیار آسان تر است از درمان سوختگی

بروشور ققنوس

هر سال در ایران ده ها هزار نفر در اثر حوادث, دچار سوختگی میشوند. انجمن ققنوس با سازمان هایی شفاف و …

کتابچه ققنوس

با کارهایی ساده میتوانید سفیر ققنوس باشید و به جریان پیشگیری از سوختگی و نیز حمایت از زندگی دوباره…

پیشگیری از سوختگی

سوختگی مصیبتی همهجائی و جهانی است. هرچه فقیرتـر بیشـتر و بـدتر. بـه همین دلیل است که سازمان بهداشت …

اصول تغذیه و رژیم درمانی در سوختگی

بیماران سوخته مصائب بسیار دارند. رویکرد مدرن به مشکلات آنان در کشور ما، دیرتر از هر جاى دیگرى، به ت…

گزارش مالی انجمن ققنوس - ۱۴۰۲

.

درباره فاجعه آتش سوزی در کمپ لنگرود

بامداد روز جمعه دوازدهم آبان ماه، مرکز خصوصی ترک و بازتوانی اعتیاد گام اول رهایی, قربانگاه انسان ها…

با ققنوس همراه شوید: